ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
รายชื่อชุมนุม ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.58 KB 126
รายชื่อชุมนุม ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.09 KB 158
ม.ปลาย ชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.58 KB 149
ม.ต้น ชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.09 KB 174
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 94
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 86
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 245
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 1463
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 501
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 903
ตารางสอนครู ภาคเรียนที่ 1/2561
EP. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 721.22 KB 418
แนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 165.31 KB 251
ศิลปะฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.61 KB 283
สุขศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 257.54 KB 280
การงานอาชีพฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.16 KB 297
ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 534.85 KB 450
วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 401.05 KB 412
คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 350.26 KB 453
สังคมศึกษาฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 392.68 KB 459
ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.49 KB 385
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561
ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.9 KB 1803
ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 380.48 KB 2416
ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.63 KB 3489
ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 290.01 KB 1451
ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.82 KB 1507
ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293.47 KB 2009
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 2
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 1
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 26
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 24
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 19
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 28
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 19
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 26
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 49