ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างแบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 30.45 KB 76
รายชื่อชุมนุม ม.ปลาย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.58 KB 258
รายชื่อชุมนุม ม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.09 KB 347
ม.ปลาย ชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.58 KB 259
ม.ต้น ชุมนุม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 83.09 KB 323
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ผอ.เพ็ญนภา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 725.1 KB 147
ไฟล์ PPT การอบรมการประกันคุณภาพแนวใหม่ แบบมีส่วนร่วม_ดร.ลาวัลย์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.97 MB 133
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.39 MB 301
แบบฟอร์มใบลา (นักเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.47 KB 1613
ปกแผนการสอนสำหรับครู Word Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 583
ผลงานวิจัยครู เรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 79.88 KB 983
เอกสารที่เกี่ยวข้อง PLC
บันทึกตรวจสอบหลักฐาน2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 109.54 KB 57
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Word Document ขนาดไฟล์ 97.87 KB 46
หลักเกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 78
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.95 MB 68
บทบาทครู Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 76
แจ้งเวียนเผยแพร่คู่มือ ว21 และ Logbook Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.83 KB 76
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.28 KB 66
การประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.47 MB 70
Professional Learning Community(PLC_2018) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.83 KB 195
ตารางสอน ตารางเรียน 2/2561
ครู สังคมฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 338.85 KB 164
ครู ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.02 KB 95
ครู วิทย์ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.04 KB 143
ครู สุขฯ+พละ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.08 KB 92
ครู แนะแนว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 123.86 KB 99
ครู ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.49 KB 112
ครู ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 520.68 KB 209
ครู คณิตฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 310.91 KB 161
ครู การงานฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.74 KB 110
ครู EP. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 568.51 KB 102
ม.6 2/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 326.82 KB 474
ม.5 2/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 337.03 KB 727
ม.4 2/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 352.56 KB 850
ม.3 2/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 274.1 KB 438
ม.2 2/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.53 KB 491
ม.1 2/61 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.17 KB 407