รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

สรุปยอดการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส1)
1 ตุลาคม 2564- 30 มกราคม 2565
 
สรุปยอดการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส2)
1 กุมภาพันธ์ 2565-  30 พฤษภาคม 2565
 
สรุปยอดการใช้งบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส3)
1 มิถุนายน 2565-  16 กันยายน 2565