จดหมายข่าว
จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2566 (2/65)
1_การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2566
2_การถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
3_การจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4_การจัดการแข่งขันสารานุกรมไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
5_พิธีมอบเกียรติบัตร การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565
6_การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
7_การดำเนินงานรับการตรวจสอบภายในการบริหารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8_การเข้าร่วมกิจกรรม “รักศักดิ์ศรี” กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

9_การเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครั้งที่ 1/2566
10_การจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ปีการศึกษา 2566
11_การรับเชิญไปเป็นวิทยากรการผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทบอร์ดเกม
12_การจัดพิธีมอบเกียรติบัตรผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษระดับประเทศ (TESET)
13_การเข้าร่วมพิธีประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2566,00:00   อ่าน 113 ครั้ง