ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2555) 02 เม.ย. 58
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ตัวสำรอง) (อ่าน 2284) 02 เม.ย. 58
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (ตัวจริง) (อ่าน 2844) 02 เม.ย. 58
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 5519) 01 เม.ย. 58
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (ตัวจริง) (อ่าน 5537) 01 เม.ย. 58
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (ตัวสำรอง) (อ่าน 3485) 01 เม.ย. 58
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 2076) 25 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 1839) 12 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวไทยและชาวต่างประเทศ (อ่าน 1209) 12 มี.ค. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (อ่าน 1324) 12 มี.ค. 58
สอบราคาจ้างตรวจสุขภาพนักเรียน ปี 2558 (อ่าน 1470) 11 มี.ค. 58
คะแนนสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (อ่าน 1916) 06 มี.ค. 58
คะแนนสอบข้อเขียนคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (เ (อ่าน 1318) 06 มี.ค. 58
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-ค (อ่าน 1413) 06 มี.ค. 58
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1671) 06 มี.ค. 58
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 4 ห้องเรียนพิเศษ English Program ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1626) 06 มี.ค. 58
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 3318) 05 มี.ค. 58
คะแนนสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (อ่าน 2524) 05 มี.ค. 58
คะแนนสอบข้อเขียน คัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1634) 05 มี.ค. 58
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2179) 05 มี.ค. 58
ผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ English Program (EP) ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2114) 05 มี.ค. 58
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 English Program ปีการศึ (อ่าน 1909) 03 มี.ค. 58
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program ปีการศึ (อ่าน 3417) 02 มี.ค. 58
ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 2641) 25 ก.พ. 58
ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 3716) 25 ก.พ. 58
ประกาศผลการตัดสินการแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 1224) 23 ก.พ. 58
ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการ English Program (อ่าน 2526) 20 ก.พ. 58
ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1723) 20 ก.พ. 58
ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2074) 20 ก.พ. 58
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำในอาคารเรียน ชั้น 6 คลิ๊กดูรายละเอียด *ด่วน* (อ่าน 998) 11 ก.พ. 58
คะแนนสอบการทดสอบความรู้ Pre-ม.1 ปีการศึกษา 2557 * (อ่าน 4719) 26 ม.ค. 58
ผลการทดสอบความรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 Pre-EP N.T.U.N. M.1 * (อ่าน 3330) 22 ม.ค. 58
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน * (อ่าน 1142) 14 ม.ค. 58
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาสังคมศึกษา * (อ่าน 1524) 12 ม.ค. 58