ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าค่ะ...
News
Activities News
24/12/2020
23/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
22/12/2020
Journal NTUN
Not found !
Administrators
Username
Password
Forgot password
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
    มกราคม 2564   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     12
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 2021 22 23
24 2526 27 28 29 30
31      
Calendar
01 ธ.ค. 63 ถึง 18 ธ.ค. 63
กิจกรรมกีฬาสี "เฟืองฟ้าเกมส์ ครั้งที่26"(รอบคัดเลือก)และ ลดความคาบเรียนละ45 นาที (แผนการเรียนที่2)
01 ธ.ค. 63 ถึง 18 ธ.ค. 63
กิจกรรมกีฬาสี "เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 26" (รอบคัดเลือก) และ ลดเวลาคาบเรียน เหลือคาบละ 45 นาที (แผนการเรียนที่ 2)
02 ธ.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 64
สอนเสริมเพิ่มศักยภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ม.2,3,5,6 (คาบชุมนุม)
02 ธ.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 64
สอนเสริมเพิ่มศักยภาพและยกระดับผลสัมฤิทธ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ม.2,3,4,5,6(คาบชุมนุม)
03 ธ.ค. 63
พิธีมอบธงประธานนักเรียน และประธานคณะสี พร้อมประดับเข็มสภานักเรียน
04 ธ.ค. 63
กิจกรรมงานวันพ่อแห่งชาติ
05 ธ.ค. 63
เช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2,ม.5 และรับสมุดประจำตัวนักเรียน ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า (09.00 น.-12.00 น.)
05 ธ.ค. 63
บ่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.3,ม.6 และรับสมุดประจำตัวนักเรียนณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า (13.00 น.-16.00 น.)
06 ธ.ค. 63
บ่าย ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.4 และรับสมุดประจำตัวนักเรียนณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า (13.00 น.-16.00 น.)
06 ธ.ค. 63
เช้า ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.1 และรับสมุดประจำตัวนักเรียนณ หอประชุม ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า (09.00 น.-12.00 น.)
10 ธ.ค. 63
หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค. 63 ถึง 25 ธ.ค. 63
นักเรียน ม.6 เริ่มสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ
11 ธ.ค. 63
หยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ตามมติคณะรัฐมนตรี)
14 ธ.ค. 63 ถึง 19 ก.พ. 64
กิจกรรมห้องเรียนสะอาดลดการใช้พลังงาน
16 ธ.ค. 63
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2563(โครงการ JIP)
17 ธ.ค. 63 ถึง 18 ธ.ค. 63
กิจกรรมกีฬาสี "เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 26" (รอบชิงชนะเลิศ)
20 ธ.ค. 63
นักเรียนโครงการ EP ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ(CU-TEP)
21 ธ.ค. 63 ถึง 25 ธ.ค. 63
กิจกรรมการประกวด NTUN ART AND MUSIC AWARD 2020 (รอบคัดเลือก)
23 ธ.ค. 63
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2/2563 (โครงการ JIP)
24 ธ.ค. 63
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 (เลื่อนเนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19)
24 ธ.ค. 63
นักเรียนโครงการ EP สอบธรรมศึกษา
25 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันคริสต์มาส
26 ธ.ค. 63
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียน ม.1 (เลื่อนเนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19)
27 ธ.ค. 63
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี นักเรียน ม.2 (เลื่อนเนื่องจากติดสถานการณ์ โควิด-19)
31 ธ.ค. 63 ถึง 01 ม.ค. 64
หยุดวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่
04 ม.ค. 64
กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
06 ม.ค. 64
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่3/2563
08 ม.ค. 64
กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมงานวันชื่นชมรางวัลเกียจติยศ น.ต.อ.น. ปี 2564
08 ม.ค. 64
ประกาศรับสมัคร (โควตา)นักเรียน ม.3 ศึกษษต่อ ม.4 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2564
09 ม.ค. 64
ประชุมผู้ครองนักเรียน ม.3 เพื่อชี้แจงแนวทางการศึกษาต่อ
11 ม.ค. 64
กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสาระนุกรมไทยาำหรับเยาวชน(ม.ต้น) ณ ห้องโสตทัศนศึกษา(15.30-16.30)
12 ม.ค. 64
กิจกรรมเปิดโลกกว้างทางการศึกษา นักเรียน ม.3, ม.6 ณ หอประชุม๑๐๐ ปี สมเด็จย่า กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาสาระนุกรมไทยสำหรับเยาวชน(ม.ปลาย)ณ ห้องโสตทัศนศึกษา(15.30-16.30น.)
13 ม.ค. 64
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่4
15 ม.ค. 64
นักเรียน ม.3 เดิมยื่นความจำนง ศึกษาต่อ ม.4 (ประเภทโควตา) โครงการ English Program ปีการศึกษา 2564
15 ม.ค. 64
กิจกรรมการประกวด NTUN ART AND MUSIC AWARD 2020 (รอบชิงชนะเลิศ)
18 ม.ค. 64 ถึง 22 ม.ค. 64
สอบกลางภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2563
19 ม.ค. 64
คณะกรรมการพิจารณานักเรียนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 โครงการ English Program ปีการศึกษา 2564
22 ม.ค. 64
ประกาศผลนักเรียนโควตา ม.3 ศึกษาต่อ ม.4 โครงการ Egnlish Program ปีการศึกษา 2564
24 ม.ค. 64
กิจกรรมอบรบพัฒนาบุคลากร STEM Education
27 ม.ค. 64 ถึง 29 ม.ค. 64
กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาเกาหลี
29 ม.ค. 64 ถึง 30 ม.ค. 64
กิจกรรม JIP Study Tour
30 ม.ค. 64
กิจกรรมค่าย STEM ม.ต้น นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยฯและคณิตฯ