ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุ (อ่าน 101) 27 พ.ย. 61
กำหนดการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2561 (อ่าน 93) 25 พ.ย. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แจ้งกำหนดการ แข่งขันเครื่องบินพลังยาง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถ (อ่าน 87) 15 พ.ย. 61
กำหนดการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ (อ่าน 113) 12 พ.ย. 61
ใบสมัคร ทดสอบความรู้ Pre-EP NTUN M.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1284) 01 พ.ย. 61
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ Pre - ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 838) 01 พ.ย. 61
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2561 (อ่าน 1511) 19 ต.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 133) 11 ต.ค. 61
รับสมัครเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู (อ่าน 267) 26 ก.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย) (อ่าน 127) 20 ก.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (อ่าน 207) 05 ก.ย. 61
ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 182) 05 ก.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 151) 04 ก.ย. 61
รับสมัคร พนักงานแม่บ้าน และ นักการภารโรงชาย (อ่าน 123) 30 ส.ค. 61
ร่วมโหวตคลิป โครงการ เอกลักษณ์ไทย ธนาคารธนชาต (อ่าน 266) 24 ส.ค. 61
กิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาจีน” ชิงถ้วย สพฐ. (รอบศูนย์เครือข่าย) (อ่าน 227) 21 ส.ค. 61
รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย(ลูกจ้างชั้วคราว) (อ่าน 130) 20 ส.ค. 61
รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับเข้ารักษาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล เมื่อใช้คู่กับบัตรประกันอุบัติเหตุ 2561 (อ่าน 180) 17 ส.ค. 61
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 3169) 09 ส.ค. 61
งานประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 367) 24 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแม่บ้าน (อ่าน 197) 19 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 192) 16 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 245) 16 ก.ค. 61
ประกาศงาน NTUN Art&Music Award 2018 (อ่าน 262) 12 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 267) 12 ก.ค. 61
ตารางสอบ นักเรียน ม.1-6 (อ่าน 854) 05 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกนักการชาย(ช่างทั่วไป) (อ่าน 172) 27 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 198) 22 มิ.ย. 61
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียนชั้น (อ่าน 251) 21 มิ.ย. 61
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 236) 12 มิ.ย. 61
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 299) 11 มิ.ย. 61
เปิดบริการแล้ว ตารางบริการแนะแนว Guidance Service (อ่าน 458) 06 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกนักการชาย (ช่างทั่วไป) (อ่าน 274) 25 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 280) 24 พ.ค. 61
แนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่บริการที่ยังไม่ (อ่าน 370) 21 พ.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่(ฝ่ายงานโสตทัศนูปกรณ์ โครงการ English Program) (อ่าน 491) 04 พ.ค. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวสำรอง) (อ่าน 1424) 05 เม.ย. 61
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (ตัวจริง) (อ่าน 1703) 05 เม.ย. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว (อ่าน 1124) 05 เม.ย. 61
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว (อ่าน 1968) 04 เม.ย. 61