ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัตรหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 315) 18 ม.ค. 65
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ on site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๖) (อ่าน 448) 16 ม.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 1501) 12 ม.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 412) 06 ม.ค. 65
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ on site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๕) (อ่าน 305) 06 ม.ค. 65
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ on site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔) (อ่าน 297) 04 ม.ค. 65
การปฏิบัติตนของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน (อ่าน 168) 17 ธ.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ on site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๒) (อ่าน 230) 09 ธ.ค. 64
ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอน (อ่าน 208) 01 ธ.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบ on site ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 281) 26 พ.ย. 64
แนวปฏิบัติการมาโรงเรียนสำหรับนักเรียน (อ่าน 686) 26 พ.ย. 64
ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา (อ่าน 1307) 26 พ.ย. 64
Gifted NTUN ชวนเพื่อนติว 9 วิชาสามัญ (อ่าน 232) 26 พ.ย. 64
การประกวดออกแบบ LOGO และ POSTER - 30ปี นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ (อ่าน 253) 26 พ.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาสุขศึกษา (อ่าน 293) 03 พ.ย. 64
แบบสรุปผลการตรวจสอบคุณสมบัติขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (อ่าน 126) 01 พ.ย. 64
การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตมหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ กำหนด(ว๒๑/๒๕๖๐) (อ่าน 122) 01 พ.ย. 64
รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (อ่าน 120) 01 พ.ย. 64
หนังสือขออนุญาตผู้ปกครองฉีดวัคซีนไฟเซอร์(Pfizer) (อ่าน 274) 06 ต.ค. 64
ศึกษาข้อมูล และแจ้งความประสงค์ ในการฉีดวัคซีน Pfizer (อ่าน 462) 18 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 318) 23 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 181) 09 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียน (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) (อ่าน 161) 09 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน (อ่าน 134) 09 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 356) 02 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกั้นดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 173) 16 ก.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการสร้างสนามนวัตกรรมไฟฟ้า (แบ่งกลุ่มย่อย) (อ่าน 575) 19 มิ.ย. 64
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สารบรรณ (อ่าน 255) 15 มิ.ย. 64
ขั้นตอนการชำระค่าบำรุงการศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า (อ่าน 5269) 14 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสแบบแยกที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 253) 09 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องประกวดราคาซื้อโต๊ะอาหารสแตนเลสแบบแยกที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 221) 09 มิ.ย. 64
ปฏิทินปฎิบัติงานภาคเรียนที่1/2564 (อ่าน 2022) 02 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น (รอบ 2) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 27) 29 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 28) 29 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวและมอบตัวเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 24) 28 พ.ค. 64
ผลการจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 29) 28 พ.ค. 64
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 20) 25 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 33) 25 พ.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น (รอบ 2) (อ่าน 28) 25 พ.ค. 64
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 12) 24 พ.ค. 64