ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา (อ่าน 16) 02 มิ.ย. 66
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2629) 29 พ.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 58) 23 พ.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 136) 15 พ.ค. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาไทย (อ่าน 158) 03 พ.ค. 66
การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ รอบ 3 (อ่าน 5) 27 เม.ย. 66
การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ รอบ 2 (อ่าน 10) 25 เม.ย. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอน (ครูไทย) เอกคอมพิวเตอร์ และ เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 170) 21 เม.ย. 66
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่สอน ( ชาวต่างชาติ ) เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา (อ่าน 129) 21 เม.ย. 66
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา (อ่าน 299) 24 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านถ่ายเอกสารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 539) 08 มี.ค. 66
ประกาศ เรือง การรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 501) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 15) 08 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 12) 08 มี.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ โดยการสอบ ประเภทนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 1848) 21 ก.พ. 66
รวมประกาศ การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนปกติ และห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 13403) 14 ก.พ. 66
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้เดือนกุมภาพันธ์ (อ่าน 672) 02 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 4951) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ประเภทสอบคัดเลือก (อ่าน 526) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (อ่าน 2371) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง รายละเอียดการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 1399) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 3745) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ โครงการห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1274) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม (อ่าน 1978) 01 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภทสอบคัดเลือก (อ่าน 1298) 01 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสอบ การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 698) 01 ก.พ. 66
ประกาศฯผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 785) 26 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 (อ่าน 295) 25 ม.ค. 66
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม2566 (อ่าน 495) 18 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องเรียนพิเศษ English Program ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 538) 17 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 642) 17 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 338) 17 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหุ่นยนต์เชิงปฏิบัติการ LEGO SpikePrime (อ่าน 232) 17 ม.ค. 66
ประกาศ การรับสมัครร้านค้าผู้จัดทำ กระเป๋าเป้ สมุด และชุดพลศึกษา (อ่าน 238) 10 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 509) 06 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ (EP)ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 563) 06 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 505) 06 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 1073) 06 ม.ค. 66
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเดือนธ.ค65.-ม.ค66 (อ่าน 669) 24 ธ.ค. 65
งานราตรี 3 ทศวรรษ เจิดจรัส นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ (อ่าน 715) 15 ธ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูวิทยาศาสตร์ EP) (อ่าน 394) 06 ธ.ค. 65
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 6-16 ธันวาคม 2565 (อ่าน 472) 30 พ.ย. 65
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 (อ่าน 584) 28 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ (อ่าน 291) 23 พ.ย. 65
ประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 30) 11 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ภาษาไทย) (อ่าน 674) 02 พ.ย. 65
ผังอาคารเรียน 2-2565 (ปรับปรุง) (อ่าน 772) 31 ต.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4363) 28 ต.ค. 65
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 1107) 21 ต.ค. 65
ผังอาคารเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1083) 21 ต.ค. 65