ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2561ข้อมูล ณวันที่ 12 ก.พ. 62 (อ่าน 2998) 12 ก.พ. 62
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร(รถตู้) ขนาด 12 (อ่าน 63) 07 ก.พ. 62
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 79) 04 ก.พ. 62
ประกาศผลการทดสอบความรู้ Pre ม.1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 2297) 23 ม.ค. 62
รับสมัครร้านค้าผู้จัดทำ กระเป๋าเป้ สมุด และชุดพลศึกษา (อ่าน 101) 17 ม.ค. 62
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิ (อ่าน 180) 17 ม.ค. 62
เดิน-วิ่งการกุศล 26 ปี นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ (อ่าน 1368) 15 ม.ค. 62
ผลคะแนนการทดสอบความรู้ Pre-EP ม.1 ปีการศึกษา 2561 (เรียงตามเลขประจำตัว) (อ่าน 1984) 09 ม.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 81) 08 ม.ค. 62
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 872) 26 ธ.ค. 61
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 583) 26 ธ.ค. 61
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ(Engli (อ่าน 835) 26 ธ.ค. 61
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (อ่าน 162) 17 ธ.ค. 61
ประกาศ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง แจ้งกำหนดการประชุ (อ่าน 259) 27 พ.ย. 61
กำหนดการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.1และม.4ปีการศึกษา2561 (อ่าน 202) 25 พ.ย. 61
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แจ้งกำหนดการ แข่งขันเครื่องบินพลังยาง งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถ (อ่าน 186) 15 พ.ย. 61
กำหนดการ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพ (อ่าน 204) 12 พ.ย. 61
ใบสมัคร ทดสอบความรู้ Pre-EP NTUN M.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 2183) 01 พ.ย. 61
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมทดสอบความรู้ Pre - ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (อ่าน 1340) 01 พ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ชาวต่างประเทศ) (อ่าน 191) 11 ต.ค. 61
รับสมัครเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู (อ่าน 364) 26 ก.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย) (อ่าน 185) 20 ก.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ (อ่าน 276) 05 ก.ย. 61
ประกาศผลรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งแม่บ้าน (อ่าน 244) 05 ก.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (อ่าน 223) 04 ก.ย. 61
รับสมัคร พนักงานแม่บ้าน และ นักการภารโรงชาย (อ่าน 178) 30 ส.ค. 61
ร่วมโหวตคลิป โครงการ เอกลักษณ์ไทย ธนาคารธนชาต (อ่าน 325) 24 ส.ค. 61
กิจกรรม “การแข่งขันทักษะภาษาจีน” ชิงถ้วย สพฐ. (รอบศูนย์เครือข่าย) (อ่าน 290) 21 ส.ค. 61
รับสมัคร พนักงานรักษาความปลอดภัย(ลูกจ้างชั้วคราว) (อ่าน 199) 20 ส.ค. 61
รายชื่อโรงพยาบาลสำหรับเข้ารักษาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาล เมื่อใช้คู่กับบัตรประกันอุบัติเหตุ 2561 (อ่าน 229) 17 ส.ค. 61
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2561 (อ่าน 3504) 09 ส.ค. 61
งานประกันคุณภาพการศึกษา (อ่าน 497) 24 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแม่บ้าน (อ่าน 246) 19 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ (อ่าน 245) 16 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 309) 16 ก.ค. 61
ประกาศงาน NTUN Art&Music Award 2018 (อ่าน 317) 12 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 329) 12 ก.ค. 61
ตารางสอบ นักเรียน ม.1-6 (อ่าน 1038) 05 ก.ค. 61
รับสมัครคัดเลือกนักการชาย(ช่างทั่วไป) (อ่าน 224) 27 มิ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ฝ่ายวิชาการ (อ่าน 246) 22 มิ.ย. 61