ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) (อ่าน 204) 22 ส.ค. 65
แจ้งปรับเวลาเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 592) 22 ก.ค. 65
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1769) 11 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 363) 04 ก.ค. 65
แจ้งการปรับเวลาเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 4,8,11 และ 12 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 406) 02 ก.ค. 65
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3346) 01 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น (อาคารใหม่) (อ่าน 284) 27 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัคิการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 302) 21 มิ.ย. 65
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ-งานอนามัยโรงเรียน (อ่าน 219) 17 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น (อาคารใหม่) (อ่าน 202) 17 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) (อ่าน 421) 15 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 199) 13 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สารบรรณ-งานอนามัยโรงเรียน (อ่าน 245) 08 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูคณิตศาสตร์) (อ่าน 267) 23 พ.ค. 65
ประกาศห้องเรียนประจำออนไลน์ภาคเรียนที่ 1​ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2044) 14 พ.ค. 65
ประกาศเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ม.4 ห้องเรียนปกติ รอบ 4 (อ่าน 543) 11 พ.ค. 65
ประกาศเรียกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น รอบ 3 (อ่าน 357) 11 พ.ค. 65
แนวทางการจัดการเรียรู้ (ฉบับปรับปรุง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 984) 09 พ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ครูสุขศึกษา และ ครูพละศึกษา) (อ่าน 458) 03 พ.ค. 65
ประกาศเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ม.4 ห้องเรียนปกติ รอบ 2 (อ่าน 663) 26 เม.ย. 65
แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับพระราชทายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 413) 11 เม.ย. 65
การจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1287) 08 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การสารรหาบริษัทประกันภัย (ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 443) 08 เม.ย. 65
การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม สอบคัดเลือก (อ่าน 1119) 07 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียน วิทยาศารต์-คณิตศาสตร์ กลุ่มที่ 1 (วันที่ 3 เมษายน 2565) (อ่าน 1203) 02 เม.ย. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1308) 02 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ กลุ่มที่ 1 (วันที่ 2 เมษายน 2565) (อ่าน 1191) 01 เม.ย. 65
ประกาศการเรียกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนปกติประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม กรณีโรงเรียนรับนักเรียนได้ไม่เต็มตามจำนวนรับ (อ่าน 1491) 30 มี.ค. 65
ประกาศการเรียกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนปกติประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 926) 30 มี.ค. 65
ประกาศการเรียกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนปกติประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม สอบคัดเลือก (อ่าน 1223) 30 มี.ค. 65
กำหนดการรายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ วันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 (อ่าน 576) 30 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ(วิทย์ศาสตร์-คณิตศาสตร์) (เรียงตามลำดับที่) (อ่าน 1222) 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่ (อ่าน 2704) 29 มี.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก (อ่าน 2744) 29 มี.ค. 65
กำหนดการรายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 (อ่าน 1005) 29 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนปกติประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการและนักรเียนทั่วไป นักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 909) 29 มี.ค. 65
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป สอบคัดเลือก กรณีโรงเรียนรับนักเรียนได้ไม่เต็มจำนวนรับ (อ่าน 1175) 29 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามลำดับที่) (อ่าน 3430) 29 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันภัย (ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕) (อ่าน 371) 28 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าภายในโรงเรียน (เพิ่มเติม) (อ่าน 375) 24 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการและนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 1604) 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนพิเศษ โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) รอบ ๒ และห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น รอบ ๒ (อ่าน 895) 22 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ (อ่าน 857) 17 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2671) 17 มี.ค. 65
ประกาศฯรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษญ๊่ปุ่น ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 (อ่าน 499) 16 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ประกอบอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น พร้อมติดตั้ง (อาคารใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 550) 16 มี.ค. 65
ประกาศฯรับสมัครนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ EP ม.4 ปีการศึกษา 2565 รอบ 2 (อ่าน 795) 16 มี.ค. 65
ประกาศฯ การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565​ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ครั้งที่ 2) (อ่าน 2006) 13 มี.ค. 65
ประกาศฯ การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565​ ห้องเรียนพิเศษ English Program (ครั้งที่ 2) (อ่าน 1075) 13 มี.ค. 65
ประกาศฯ การเรียกรับนักเรียนแทนผู้ที่สละสิทธิ์ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565​ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภทสอบคัดเลือก (อ่าน 1361) 11 มี.ค. 65