ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักความปลอดภัย (อ่าน 35) 11 พ.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างแนะแนว (อ่าน 84) 07 พ.ย. 62
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 367) 06 พ.ย. 62
รับสมัครเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องพยาบาล (อ่าน 63) 06 พ.ย. 62
รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการวิทย-คณิต (อ่าน 170) 26 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องพยาบาล (อ่าน 191) 25 ต.ค. 62
ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 484) 18 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ครูแนะแนว) (อ่าน 192) 16 ต.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 434) 04 ก.ย. 62
การปิดกรณพิเศษ (อ่าน 648) 05 ส.ค. 62
กิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (อ่าน 531) 10 ก.ค. 62
เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2562 สมัครผ่านQR code (อ่าน 48) 08 ก.ค. 62
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียน ม.1 (อ่าน 446) 21 มิ.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องพยาบาล (อ่าน 436) 06 มิ.ย. 62
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1/2562 (อ่าน 3374) 28 พ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (อ่าน 411) 17 พ.ค. 62
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 319) 14 พ.ค. 62
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โครงการ English Program (อ่าน 427) 09 พ.ค. 62
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการประจำห้องกลุ่มบริหารงบประมาณ (อ่าน 332) 02 พ.ค. 62
รายชื่อผู้้ได้รับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (กลุ่มบริหารงานบุคคล) (อ่าน 351) 26 เม.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 325) 26 เม.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(ครูวิทยาศาสตร์) (อ่าน 443) 24 เม.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ (บริหารงานบุคคล) (อ่าน 344) 18 เม.ย. 62
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ(ฝ่ายวิชาการ) (อ่าน 332) 18 เม.ย. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1310) 06 เม.ย. 62
รายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1741) 06 เม.ย. 62
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 3037) 06 เม.ย. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 1774) 03 เม.ย. 62
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษษ 2562 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2753) 03 เม.ย. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 1099) 14 มี.ค. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1433) 14 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1008) 14 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 985) 14 มี.ค. 62
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง ด้วยวิ (อ่าน 589) 13 มี.ค. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 1251) 13 มี.ค. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษ English Program (เรียงตามค (อ่าน 989) 13 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 846) 13 มี.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 731) 13 มี.ค. 62
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 602) 13 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบข้อเขียนผ่านและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 English Progr (อ่าน 783) 12 มี.ค. 62