ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ห้องเรียน Classroom
ชื่ออาจารย์ : นายจิรายุ ทองดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 21 ธ.ค. 2560,12:29  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อ
ชื่ออาจารย์ : นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2560,12:29  อ่าน 821 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นาฎยศัพท์ที่ใช้ในการแสดง
ชื่ออาจารย์ : นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 2560,15:01  อ่าน 311 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างสรรค์ผลงานนาฏศิลป์
ชื่ออาจารย์ : นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 2560,12:30  อ่าน 319 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2560,16:19  อ่าน 168 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอนุรักษ์นาฎศิลป์ไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่ออาจารย์ : นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,08:52  อ่าน 565 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การอ่านออกเสียงสระภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ชื่ออาจารย์ : นางวรรณดี แก้วหนูนวล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2560,10:37  อ่าน 538 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การเขียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (Introduce yourself )
ชื่ออาจารย์ : นางจุฑานาถ สุทธิสวาท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2560,10:34  อ่าน 521 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อุปกรณ์-เครื่องมือ-เครื่องใช้ในการตัดเย็บ
ชื่ออาจารย์ : นางมัทนา แสงทองสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2558,14:45  อ่าน 612 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์ online
ชื่ออาจารย์ : นายจิรายุ ทองดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2557,08:51  อ่าน 1946 ครั้ง
รายละเอียด..