ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลนักสืบดีเด่น หลักสูตรการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภัยไซเบอร์ และการผลิตสื่อเสียงเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทัน โครงการ “นักสืบสายชัวร์Xชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จัดโดยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2565,22:28  อ่าน 475 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับ 2 การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ระดับ ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2565,22:45  อ่าน 680 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ร่วมประเมินคุณภาพรายการกับไทยพีบีเอส (Thai PBS) ปี พ.ศ. 2565 ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2565,15:47  อ่าน 3412 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บอร์ดเกมวรรณคดีไทย เรื่อง นิราศภูเขาทอง
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2564,01:56  อ่าน 265 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัย : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาออกแบบเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google Meet ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิท
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2564,23:07  อ่าน 193 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) เรื่อง พระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2564,07:51  อ่าน 218 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ห้องเรียน Classroom
ชื่ออาจารย์ : นางอัฉราวรรณ จันทรเนตรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2564,23:32  อ่าน 263 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : OBEC Young Leaders for SDGs: การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2563 จัดโดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,22:22  อ่าน 315 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรม ปี 2563 ม.ต้น งานวันวิชาการ 100 ปีโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2564,22:15  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่อวิจัย การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ชื่ออาจารย์ : นายอภิชา นิลวัฒน์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,21:39  อ่าน 429 ครั้ง
รายละเอียด..