ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานประเมินโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและ มีสำนึกความเป็นไทยของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่ออาจารย์ : นายประภาส พริพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,11:40  อ่าน 13463 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสู่ความเป็นเลิศ
ชื่ออาจารย์ : นายประภาส พริพล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,11:35  อ่าน 3023 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง ระดับประเทศ การแข่งขันรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับ ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,19:06  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค (310A1) ​การแข่งขันรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2565 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับ ม.ต้
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,19:04  อ่าน 44 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้ พ.ศ.2565 จัดโดยคณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2565,18:57  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google Classroom เรื่องออกแบบโลโก้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่ออาจารย์ : นายจิรายุ ทองดี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานคอมพิวเตอร์
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2565,12:37  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้วยบทเรียนออนไลน์ Google Classroom เรื่องออกแบบโลโก้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/11 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่ออาจารย์ : นายจิรายุ ทองดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 2565,12:34  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลนักสืบดีเด่น หลักสูตรการตรวจสอบข้อเท็จจริง ภัยไซเบอร์ และการผลิตสื่อเสียงเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทัน โครงการ “นักสืบสายชัวร์Xชัวร์ก่อนแชร์สโมสร” วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จัดโดยศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2565,22:28  อ่าน 531 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการอ่านออกเสียงร้อยแก้วภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 ระดับ ม.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2565,22:45  อ่าน 747 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ร่วมประเมินคุณภาพรายการกับไทยพีบีเอส (Thai PBS) ปี พ.ศ. 2565 ประเภทรายการเด็ก เยาวชน และครอบครัว
ชื่ออาจารย์ : นายปิยะพงษ์ งันลาโสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2565,15:47  อ่าน 3466 ครั้ง
รายละเอียด..