ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารเผยแพร่ของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2563

 

 • **************************************************************************

กรอกข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2565

 • กลุ่มบริหารวิชาการ 

 • กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • กลุ่มบริหารทั่วไป

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 • งานแนะแนว

 • โครงการห้องเรียนพิเศษ EngLish Program

 •  
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 46 ครั้ง