ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
กลุ่มสาระการงานอาชีพเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 8/10/61 (อ่าน 32) 08 ต.ค. 61
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 4/10/61 (อ่าน 40) 06 ต.ค. 61
วันเฟื่องฟ้างาม ปีละหนคนกันเอง 2/10/61 (อ่าน 34) 03 ต.ค. 61
งานเฟื่องฟ้างามล้ำเลอค่า มุทิตาด้วยดวงใจ 27/09/61 (อ่าน 47) 01 ต.ค. 61
งานจัดทำตารางสอน 20/09/61 (อ่าน 130) 20 ก.ย. 61
พิธีแสดงมุทิตาคารวะ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ 14/09/61 (อ่าน 107) 16 ก.ย. 61
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร 13/09/61 (อ่าน 169) 13 ก.ย. 61
ประชุมครู 12/09/61 (อ่าน 138) 13 ก.ย. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 11/09/61 (อ่าน 127) 13 ก.ย. 61
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 9/09/61 (อ่าน 81) 13 ก.ย. 61
รับการนิเทศ ติดตาม ประเมิน 6/09/61 (อ่าน 68) 08 ก.ย. 61
ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพ 4/09/61 (อ่าน 121) 05 ก.ย. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 4/09/61 (อ่าน 101) 04 ก.ย. 61
ประชุมกลุ่มบริหารทั่วไป ครั้งที่ 2/2561 3/09/61 (อ่าน 117) 03 ก.ย. 61
N.T.U.N. Art & Music Award 2018 31/08/61 (อ่าน 150) 02 ก.ย. 61
โครงการเตรียมความพร้อม สู่การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK4) 31/08/61 (อ่าน 59) 02 ก.ย. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 30/08/61 (อ่าน 116) 31 ส.ค. 61
โครงการตรวจสุขภาพครูและบุคลากร 29/08/61 (อ่าน 133) 29 ส.ค. 61
กิจกรรม รักการอ่าน 29/08/61 (อ่าน 74) 29 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 28/08/61 (อ่าน 145) 28 ส.ค. 61
การแข่งขันทักษะภาษาจีน (รอบศูนย์เครือข่าย) 24/08/61 (อ่าน 109) 26 ส.ค. 61
โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ ม.3 23/08/61 (อ่าน 70) 26 ส.ค. 61
กิจกรรม ค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ 23/08/61 (อ่าน 71) 26 ส.ค. 61
คณะศึกษาดูงาน การจัดกระบวนการเรียนการสอน 22/08/61 (อ่าน 80) 22 ส.ค. 61
กิจกรรม รักการอ่าน 22/08/61 (อ่าน 101) 22 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 21/08/61 (อ่าน 182) 22 ส.ค. 61
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16/08/61 (อ่าน 189) 17 ส.ค. 61
กิจกรรมแค่เปลี่ยน....ชีวิตก็ปลอดภัย 15/08/61 (อ่าน 100) 17 ส.ค. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 15/08/61 (อ่าน 80) 15 ส.ค. 61
การประชุมผู้ปกครอง ลงนามสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา 14/08/61 (อ่าน 91) 15 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 14/08/61 (อ่าน 172) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมตลาดนัดเฟื่องฟ้าสภานักเรียน ปีที่ ๓ และ NTUN STAR CONTEST 2018 10/08/61 (อ่าน 120) 12 ส.ค. 61
กิจกรรมมุสลิม น.ต.อ.น. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ 10/08/61 (อ่าน 118) 12 ส.ค. 61
พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ๒๖ ปี วันสถาปนาโรงเรียน และ พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา 10/08/61 (อ่าน 88) 12 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10/08/61 (อ่าน 101) 12 ส.ค. 61
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 9/08/61 (อ่าน 187) 12 ส.ค. 61
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม. ๒ 7/08/61 (อ่าน 93) 12 ส.ค. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 8/08/61 (อ่าน 83) 08 ส.ค. 61
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561 7/08/61 (อ่าน 64) 08 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 7/08/61 (อ่าน 73) 08 ส.ค. 61