ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 16/08/61 (อ่าน 23) 17 ส.ค. 61
กิจกรรมแค่เปลี่ยน....ชีวิตก็ปลอดภัย 15/08/61 (อ่าน 18) 17 ส.ค. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 15/08/61 (อ่าน 25) 15 ส.ค. 61
การประชุมผู้ปกครอง ลงนามสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษา 14/08/61 (อ่าน 32) 15 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 14/08/61 (อ่าน 29) 15 ส.ค. 61
กิจกรรมตลาดนัดเฟื่องฟ้าสภานักเรียน ปีที่ ๓ และ NTUN STAR CONTEST 2018 10/08/61 (อ่าน 65) 12 ส.ค. 61
กิจกรรมมุสลิม น.ต.อ.น. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๓ 10/08/61 (อ่าน 35) 12 ส.ค. 61
พิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ ๒๖ ปี วันสถาปนาโรงเรียน และ พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา 10/08/61 (อ่าน 46) 12 ส.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 10/08/61 (อ่าน 42) 12 ส.ค. 61
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 9/08/61 (อ่าน 28) 12 ส.ค. 61
โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สพม. ๒ 7/08/61 (อ่าน 23) 12 ส.ค. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 8/08/61 (อ่าน 40) 08 ส.ค. 61
กิจกรรมตรวจสุขภาพครูประจำปี 2561 7/08/61 (อ่าน 22) 08 ส.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 7/08/61 (อ่าน 31) 08 ส.ค. 61
การประชุมเชิงปฎิบัติการผู้บริหารและครูแกนนำโรงเรียนคุณธรรม 6/08/61 (อ่าน 21) 08 ส.ค. 61
กิจกรรมหน้าเสาธง 6/08/61 (อ่าน 27) 08 ส.ค. 61
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาครูรูปแบบใหม่ เพื่อการปฎิรูปการศึกษา ๔.๐ 4/08/61 (อ่าน 44) 05 ส.ค. 61
โครงการบรรพชาสามเณร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 3/08/61 (อ่าน 54) 03 ส.ค. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ โครงการ English Program 2/08/61 (อ่าน 58) 02 ส.ค. 61
กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ 1/08/61 (อ่าน 45) 02 ส.ค. 61
พิธีรับผ้าไตรพระราชทาน 31/07/61 (อ่าน 52) 01 ส.ค. 61
กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 31/07/61 (อ่าน 53) 01 ส.ค. 61
พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง 28/07/61 (อ่าน 71) 01 ส.ค. 61
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 26/07/61 (อ่าน 44) 30 ก.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป / วาระพิเศษ 26/07/61 (อ่าน 33) 30 ก.ค. 61
พิธีถวายพระพรชัยมงคล 26/07/61 (อ่าน 77) 27 ก.ค. 61
กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 25/07/61 (อ่าน 82) 27 ก.ค. 61
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา 23/7/61 (อ่าน 132) 23 ก.ค. 61
กิจกรรม รักการอ่าน 11/07/61 (อ่าน 158) 11 ก.ค. 61
กิจกรรม PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ 10/07/61 (อ่าน 90) 11 ก.ค. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 10/07/61 (อ่าน 147) 11 ก.ค. 61
กิจกรรม งานทานาบาตะ 9/07/61 (อ่าน 97) 11 ก.ค. 61
กิจกรรม โครงการเปิดโลกกว้างทางการศึกษา และอาชีพ 5/07/61 (อ่าน 76) 09 ก.ค. 61
กิจกรรมรักการอ่าน 4/07/61 (อ่าน 59) 09 ก.ค. 61
ประชุมครู (วาระพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1/2561 3/07/61 (อ่าน 60) 04 ก.ค. 61
พิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม 3/07/61 (อ่าน 79) 03 ก.ค. 61
กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2561 27/06/61 (อ่าน 136) 27 มิ.ย. 61
กิจกรรมแข่งฟุตซอล 27/06/61 (อ่าน 111) 27 มิ.ย. 61
กิจกรรม พี่-น้องรหัส สานสัมพันธ์ นวมินทร์ เตรียมน้อม 25/06/61 (อ่าน 138) 26 มิ.ย. 61
การแข่งขันทักษะภาษาไทย กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ 18/06/61 (อ่าน 160) 22 มิ.ย. 61