จดหมายข่าว
จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2566 (1/66) (อ่าน 30) 23 พ.ค. 66
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2566 (1/66) (อ่าน 34) 23 พ.ค. 66
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2566 (2/65) (อ่าน 365) 22 มี.ค. 66
จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (2/65) (อ่าน 308) 14 ก.พ. 66
จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2566 (2/65) (อ่าน 404) 11 ม.ค. 66
จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2565 (2/65) (อ่าน 401) 09 ธ.ค. 65
จดหมายข่าวเดือนพฤศจิกายน 2565 (2/65) (อ่าน 456) 23 พ.ย. 65
จดหมายข่าวเดือนตุลาคม 2565 (1/65) (อ่าน 659) 07 ต.ค. 65
จดหมายข่าวเดือนกันยายน 2565 (1/65) (อ่าน 684) 01 ก.ย. 65
จดหมายข่าวเดือนสิงหาคม 2565 (1/65) (อ่าน 528) 01 ส.ค. 65
จดหมายข่าวเดือนกรกฎาคม 2565 (1/65) (อ่าน 525) 01 ก.ค. 65
จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน 2565 (1/65) (อ่าน 503) 01 มิ.ย. 65
จดหมายข่าวเดือนพฤษภาคม 2565 (1/65) (อ่าน 480) 01 พ.ค. 65
จดหมายข่าวเดือนเมษายน 2565 (2/64) (อ่าน 372) 01 เม.ย. 65
จดหมายข่าวเดือนมีนาคม 2565 (2/64) (อ่าน 381) 01 มี.ค. 65
จดหมายข่าวเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (2/64) (อ่าน 333) 01 ก.พ. 65
จดหมายข่าวเดือนมกราคม 2565 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 64) (อ่าน 230) 01 ม.ค. 65
จดหมายข่าวเดือนธันวาคม 2564 (2/64) (อ่าน 227) 01 ธ.ค. 64
การประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 4/2564 (อ่าน 1028) 11 พ.ย. 64
การรับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและชุดตรวจ ATK (อ่าน 788) 11 พ.ย. 64
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 (รอบเก็บตก) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย (อ่าน 946) 11 พ.ย. 64
การประเมินเพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ (อ่าน 763) 11 พ.ย. 64
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการวันทนา แดงประเสริฐกุล (อ่าน 1155) 11 พ.ย. 64
การประชุมครู ครั้งที่ 4 / 2564 (อ่าน 740) 11 พ.ย. 64
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 875) 11 พ.ย. 64
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (อ่าน 1014) 11 พ.ย. 64
งานเกษียณอายุราชการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง "เกษียณเกษมเปรมปรีดิ์ ร้อยรักสามัคคี ชื่นฤดีความทรงจำ” และการประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 3/2564 (อ่าน 534) 02 พ.ย. 64
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ครั้งที่ 2 / 2564 (รูปแบบออนไลน์) (อ่าน 547) 09 ต.ค. 64
การประชุมครู ครั้งที่ 3 / 2564 และพิธีมุทิตาคารวะ (อ่าน 526) 09 ต.ค. 64
การให้วัคซีนป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (อ่าน 605) 09 ต.ค. 64
พิธีมุทิตาคารวะ (อ่าน 480) 20 ก.ย. 64
พิธีแสดงกตเวทิตาจิต (อ่าน 583) 20 ก.ย. 64
การนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียน (อ่าน 738) 05 ก.ย. 64
การประชุมผู้ปกครอง (รูปแบบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 587) 05 ก.ย. 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 458) 30 ส.ค. 64
การนิเทศการจัดการเรียนการสอนตำแหน่งครูผู้ช่วย (อ่าน 408) 30 ส.ค. 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 383) 24 ส.ค. 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 423) 24 ส.ค. 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการ (อ่าน 382) 08 ส.ค. 64
การบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 478) 11 ก.ค. 64
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.กท 2 (อ่าน 509) 02 ก.ค. 64
การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สหวิทยาเขตเบญจบูรพา ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 595) 16 มิ.ย. 64
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของคณะครูและบุคลากร (อ่าน 552) 11 มิ.ย. 64
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 969) 24 พ.ค. 64
การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ภายในบริเวณโรงเรียน (อ่าน 602) 24 พ.ค. 64
การประชุมครู ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 571) 24 พ.ค. 64
การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 2106) 06 เม.ย. 64
การประชุมกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครั้งที่ 2/2564 (อ่าน 1095) 06 เม.ย. 64
งานกีฬาเฟื่องฟ้าสัมพันธ์ (อ่าน 660) 06 เม.ย. 64
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการกำหนดหลักฐานประกอบการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครู (อ่าน 606) 06 เม.ย. 64