ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
รับสมัครนักเรียน ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562 23/03/62 (อ่าน 1978) 23 มี.ค. 62
มอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 16/03/62 (อ่าน 1321) 19 มี.ค. 62
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 18/03/62 (อ่าน 774) 19 มี.ค. 62
ภาพบรรยากาศ การสอบเข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ 9/03/62 (อ่าน 1137) 11 มี.ค. 62
ประชุมครูครั้งที่ 1/2562 28/02/62 (อ่าน 735) 01 มี.ค. 62
ประชุมคณะกรรมการ ปรับปรุง.ซ่อมแซม อาคารเรียน 28/02/62 (อ่าน 482) 01 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 23/02/62 (อ่าน 1062) 26 ก.พ. 62
เดิน - วิ่งการกุศล 26 ปี นวมินทร์ เตรียมน้อม 10/02/62 (อ่าน 402) 12 ก.พ. 62
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือ - เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ 11/02/62 (อ่าน 324) 12 ก.พ. 62
พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 6/02/62 (อ่าน 268) 08 ก.พ. 62
ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าโรงเรียน 7/02/62 (อ่าน 531) 08 ก.พ. 62
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปี 2561 8/02/62 (อ่าน 496) 08 ก.พ. 62
Happy Chinese New Year 2019 5/02/62 (อ่าน 372) 06 ก.พ. 62
ประกวดอาหารเพื่อสุขภาพ ม.4 4/02/62 (อ่าน 370) 05 ก.พ. 62
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 31/01/62 (อ่าน 286) 03 ก.พ. 62
ประชาสัมพันธ์งานเดินวิ่งการกุศล 26 ปี นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ 24/01/62 (อ่าน 317) 27 ม.ค. 62
เลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน 24/01/62 (อ่าน 306) 27 ม.ค. 62
การทดสอบความรู้ Pre-ม.1 20/01/62 (อ่าน 662) 23 ม.ค. 62
แนะนำนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 22/01/62 (อ่าน 361) 23 ม.ค. 62
รณรงค์ การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 22/01/62 (อ่าน 516) 23 ม.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 22/01/62 (อ่าน 311) 23 ม.ค. 62
EP EXHIBITION 2018 THE MUSICAL 18/01/62 (อ่าน 464) 21 ม.ค. 62
PLC กลุ่มสาระการงานอาชีพ 15/01/62 (อ่าน 377) 19 ม.ค. 62
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 15/01/62 (อ่าน 597) 19 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งคณะสี 17/01/62 (อ่าน 509) 19 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งคณะสี 18/01/62 (อ่าน 313) 19 ม.ค. 62
THAI-KOREAN INTERNATIONAL EXCHANGE PROGRAM 2019 18/01/62 (อ่าน 406) 19 ม.ค. 62
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม. 3 เพื่อวางแผนการศึกษาต่อ 13/01/62 (อ่าน 219) 14 ม.ค. 62
หาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน 14/01/62 (อ่าน 306) 14 ม.ค. 62
วันชื่่นชมรางวัลเกียรติยศ น.ต.อ.น. 11/01/62 (อ่าน 410) 13 ม.ค. 62
พิธีต้อนรับรองผู้อำนวยการวัชรวีร์ ธีระเดชโชติ 10/01/62 (อ่าน 265) 12 ม.ค. 62
กิจกรรมเลือกตั้ง สภานักเรียน และคณะสี 10/01/62 (อ่าน 198) 12 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร 10/01/62 (อ่าน 228) 12 ม.ค. 62
จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้สามคนรับ 11/01/62 (อ่าน 217) 12 ม.ค. 62
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 11/01/62 (อ่าน 301) 12 ม.ค. 62
Pre-EP NTUN M.1 และกิจกรรม EP Open House 2019 6/01/62 (อ่าน 400) 09 ม.ค. 62
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการ 8/01/62 (อ่าน 208) 09 ม.ค. 62
กิจกรรม รักการอ่าน 9/01/62 (อ่าน 284) 09 ม.ค. 62
กิจกรรม รักการอ่าน 2/01/62 (อ่าน 285) 05 ม.ค. 62
พิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร 3/01/62 (อ่าน 277) 05 ม.ค. 62