ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมUpdate
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 11/12/61 (อ่าน 17) 11 ธ.ค. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 6/12/61 (อ่าน 53) 06 ธ.ค. 61
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 4/12/61 (อ่าน 51) 04 ธ.ค. 61
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ม.1 1/12/61 (อ่าน 59) 02 ธ.ค. 61
ประชุมคณะกรรมการงานปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 28/11/61 (อ่าน 30) 30 พ.ย. 61
พิธีมอบเกียรติบัตร 29/11/61 (อ่าน 78) 30 พ.ย. 61
กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 30/11/61 (อ่าน 41) 30 พ.ย. 61
กิจกรรม NTUN ZERO WASTE ลดขยะให้เป็น 0 30/11/61 (อ่าน 41) 30 พ.ย. 61
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 27/11/61 (อ่าน 28) 28 พ.ย. 61
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 27/11/61 (อ่าน 48) 28 พ.ย. 61
เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 24 23/11/61 (อ่าน 167) 26 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 21/11/61 (อ่าน 126) 21 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 20/11/61 (อ่าน 85) 21 พ.ย. 61
ซ้อมขบวนพาเหรด กีฬาสี 21/11/61 (อ่าน 246) 21 พ.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 15/11/61 (อ่าน 81) 17 พ.ย. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ 16/11/61 (อ่าน 97) 17 พ.ย. 61
มอบเกียรติบัตร 15/11/61 (อ่าน 120) 16 พ.ย. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 13/11/61 (อ่าน 98) 13 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 9/11/61 (อ่าน 119) 12 พ.ย. 61
ประชุมสภานักเรียน 12/11/61 (อ่าน 162) 12 พ.ย. 61
รถโรงเรียน School Tour 2018 7/11/61 (อ่าน 158) 09 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 8/11/61 (อ่าน 118) 09 พ.ย. 61
แข่งขันกีฬา 7/11/61 (อ่าน 42) 09 พ.ย. 61
ประชุมเตรียมงาน ศิลปหัตถกรรม 8/11/61 (อ่าน 72) 09 พ.ย. 61
มอบเกียรติบัตร 8/11/61 (อ่าน 60) 09 พ.ย. 61
กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี 6/11/61 (อ่าน 60) 07 พ.ย. 61
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 3/11/2561 (อ่าน 69) 06 พ.ย. 61
อบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อ Infographic และสื่อความเป็นจริงเสริม 8/10/61 (อ่าน 21) 02 พ.ย. 61
การสำรวจค่ายลูกเสือ 11/10/61 (อ่าน 21) 02 พ.ย. 61
คณะครูศึกษาดูงาน 28/10/61 (อ่าน 41) 02 พ.ย. 61
ประชุมครู 31/10/61 (อ่าน 32) 02 พ.ย. 61
ส่งรองผู้อำนวยการสุรพงษ์ รัตนทรัพย์ศิริ 31/10/61 (อ่าน 52) 02 พ.ย. 61
เปิดเรียนวันแรก เทอม 2 ปีการศึกษา 2561 1/11/61 (อ่าน 75) 02 พ.ย. 61
กลุ่มสาระการงานอาชีพเลี้ยงส่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 8/10/61 (อ่าน 132) 08 ต.ค. 61
โครงการพัฒนาบุคลากรลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว 4/10/61 (อ่าน 115) 06 ต.ค. 61
วันเฟื่องฟ้างาม ปีละหนคนกันเอง 2/10/61 (อ่าน 101) 03 ต.ค. 61
งานเฟื่องฟ้างามล้ำเลอค่า มุทิตาด้วยดวงใจ 27/09/61 (อ่าน 109) 01 ต.ค. 61
งานจัดทำตารางสอน 20/09/61 (อ่าน 337) 20 ก.ย. 61
พิธีแสดงมุทิตาคารวะ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ 14/09/61 (อ่าน 188) 16 ก.ย. 61
การประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯ 9/09/61 (อ่าน 132) 13 ก.ย. 61