ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศฯผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 179) 26 ม.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการไปทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 (อ่าน 129) 25 ม.ค. 66
แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม เดือนมกราคม2566 (อ่าน 300) 18 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 346) 17 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องเรียนพิเศษ English Program ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 218) 17 ม.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ห้องเรียนพิเศษภาษาญี่ปุ่น ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 164) 17 ม.ค. 66
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรมหุ่นยนต์เชิงปฏิบัติการ LEGO SpikePrime (อ่าน 101) 17 ม.ค. 66
ประกาศ การรับสมัครร้านค้าผู้จัดทำ กระเป๋าเป้ สมุด และชุดพลศึกษา (อ่าน 113) 10 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 290) 06 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ (EP)ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 334) 06 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 295) 06 ม.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเดิม (อ่าน 716) 06 ม.ค. 66
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเดือนธ.ค65.-ม.ค66 (อ่าน 470) 24 ธ.ค. 65
งานราตรี 3 ทศวรรษ เจิดจรัส นวมินทร์ฯ เตรียมน้อมฯ (อ่าน 551) 15 ธ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูวิทยาศาสตร์ EP) (อ่าน 232) 06 ธ.ค. 65
ปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.6 ระหว่างวันที่ 6-16 ธันวาคม 2565 (อ่าน 230) 30 พ.ย. 65
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 (อ่าน 416) 28 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ครูอัตราจ้าง วิทยาศาสตร์ (อ่าน 172) 23 พ.ย. 65
ประมวลรายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 14) 11 พ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ภาษาไทย) (อ่าน 450) 02 พ.ย. 65
ผังอาคารเรียน 2-2565 (ปรับปรุง) (อ่าน 540) 31 ต.ค. 65
ปฏิทินปฏิบัติงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2792) 28 ต.ค. 65
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 2565 (อ่าน 930) 21 ต.ค. 65
ผังอาคารเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 774) 21 ต.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน) (อ่าน 566) 22 ส.ค. 65
แจ้งปรับเวลาเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 1058) 22 ก.ค. 65
แจ้งกำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2156) 11 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 620) 04 ก.ค. 65
แจ้งการปรับเวลาเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ในวันที่ 4,8,11 และ 12 กรกฎาคม 2565 (อ่าน 673) 02 ก.ค. 65
ปฎิทินปฎิบัติงาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4928) 01 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น (อาคารใหม่) (อ่าน 529) 27 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัคิการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 513) 21 มิ.ย. 65
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารบรรณ-งานอนามัยโรงเรียน (อ่าน 366) 17 มิ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ หน้าอาคารเรียนแบบพิเศษ ๗ ชั้น (อาคารใหม่) (อ่าน 349) 17 มิ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3) (อ่าน 639) 15 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ (อ่าน 345) 13 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สารบรรณ-งานอนามัยโรงเรียน (อ่าน 394) 08 มิ.ย. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (ครูคณิตศาสตร์) (อ่าน 416) 23 พ.ค. 65
ประกาศห้องเรียนประจำออนไลน์ภาคเรียนที่ 1​ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2519) 14 พ.ค. 65
ประกาศเรียกรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น รอบ 3 (อ่าน 530) 11 พ.ค. 65
ประกาศเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ม.4 ห้องเรียนปกติ รอบ 4 (อ่าน 726) 11 พ.ค. 65
แนวทางการจัดการเรียรู้ (ฉบับปรับปรุง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1167) 09 พ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน(ครูสุขศึกษา และ ครูพละศึกษา) (อ่าน 602) 03 พ.ค. 65
ประกาศเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ ม.4 ห้องเรียนปกติ รอบ 2 (อ่าน 859) 26 เม.ย. 65
แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับพระราชทายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 569) 11 เม.ย. 65
การจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1482) 08 เม.ย. 65
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การสารรหาบริษัทประกันภัย (ประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 607) 08 เม.ย. 65
การเรียกรับนักเรียนแทนที่ผู้สละสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม สอบคัดเลือก (อ่าน 1287) 07 เม.ย. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ห้องเรียนปกติ แผนการเรียน วิทยาศารต์-คณิตศาสตร์ กลุ่มที่ 1 (วันที่ 3 เมษายน 2565) (อ่าน 1473) 02 เม.ย. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 1648) 02 เม.ย. 65