ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการ English Program

MS. NANYA CHAMNANPAKDEE
Head of English program

DR. WUTTICHAI NIEMTED
English Program Consultant

MS. JITTADA WONGKIDAKARN
Assist. Head of English Program

MS. SRISAMORN NAVASUMRIT
Coordinator

MS. ORA-IN TECHA-IN
Supply and Finance Officer

MR. VUDTISAK NAREELIRD
Information and Record Officer

MS. CHATWARIN NARASETTITI
Curriculum Officer

MR. SUPAMIT THIENGTRONG
Research and Evaluation Officer

MR. ALEXANDER DAVID SAMARAS
Teaching : Mathematics/ Biology

MS. MARIA THERESA E. IMPERIAL
Teaching : English

MR. MARK GUY
Teaching : English, Social Studies

MR. TOMMY ALONZO
Teaching : English

MS. YUKI MATSUOKA
Teaching : Japanese

MR. BRICOR C. BRIONES
Teaching : English

MR.JAY R. WISECARVER
Teaching : Mathematics

MR.MARTYN FRY
Teaching : Mathematics,English

MS.GIRLIE C. BRIONES
Teaching : Science

MR.TOMMY MATEO ALONZO
Teaching : Computer

MR.EDDIESON S. JALUAG
Teaching : Computer

MR.IAN PAUL ROSEN
Teaching : Science, English

MS.PIMPORN SUNGVIRIYAKUL
Teaching : English

MS.VADTCHARAPORN KETCHANG
Teaching : English

MS. JERANAN INPO
Teaching : Science

MR. THONGCHAI DARAPA
Teaching : Mathematics

ACTING SUB.LT. NATTAPONG IMJAI
Teaching : Science

MS. ARPORN NOONTO
Teaching : Science

MS. NURHAYATRE BINYEEKASUN
Teaching : Mathematics

MR.TEERAPOL BOONCHAIMAT
Teaching : English

MS. CHOMSIRI JOMDOOK
Teaching : Science

ACTING SUB.LT. VINAI LIANGCHUENCHAI
Teaching : Mathematics

MS. ONUMA SORNPHUANG
Officer

MS. KADTALEEYA JAHEMAD
Officer

MR.SUNGPASIT HOUNGTHAI
Officer

MR.KEERATI WONGPOL
Officer

MS. NONTAKORN SORNKHIEW
Officer

MS.DARANEE HANUJI
Officer