ถาม-ตอบ (Q&A)
เด็กใหม่
โพสโดย
เด็กใหม่
asaintertrade@gmail.com
คุณแม่เลือกที่จะให้น้องเข้าเรียนต่อ  ม.4 EP ที่นี่ เนื่องด้วยน้องสาวก็เรียน EP ที่นี่อยู่ด้วยกัน  ด้วยความประทับใจหลายๆอย่าง และตัวน้องสาวเองที่มาเล่าสู่กันฟังทุกๆวัน ด้วยความรู้สึกที่ดี  จึงตัดสินใจให้พี่เรียนที่นี้ด้วยกัน และสอบเข้าได้ ด้วยความสามารถได้ห้อง EP เป็นเด็กใหม่  แต่จากการถามไถ่เรื่องการเรียน ห้องเรียน เพื่อนๆ  ได้รับฟังมาตั้งแต่ intensive จนถึงปัจจุบัน  คำว่า เด็กใหม่  ยังเป็นปัญหาของการแบ่งแยก ที่ได้ยินทุกวัน การแบ่งปัน จากเพื่อนการแชร์ความรู้ของเด็กเก่าๆ การบอกกล่าว  การสอนให้เด็กใหม่เข้าใจ วิถีการเรียนแบบดั้งเดิม  ยังมี การแบ่งแยก อย่างชัดเจน  ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ดีและรับรู้สิ่งนี้ทุกวัน   ...ฝาก ครู EP  ช่วยดูแลความรู้สึกตรงนี้ให้เด็กด้วย ค่ะ เรียนเก่ง แต่ทุกส่ิงไม่เอื้ออำนวย  ก็เหมือนกับการ เรียนคนเดียว ความเก่งก็ช่วยไม่ได้  ให้เค้ารักและอยากมาเรียนในทุกๆวัน เหมือนน้องสาว.... ความรู้สึกสำคํญ เพื่อนๆเด็กเก่าและคุณครู เท่านั้น  ที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้สึกดีดีในทุกๆวันได้.....ฝากด้วยค่ะ น้องไม่พูด คุณแม่พูดแทน คุณแม่ก็รักน้อง..
**และความเก่งของน้องจะช่วยผลักดัน นักเรียน และ โรงเรียน  ให้  ได้มี นักเรียนที่มีคุณภาพไม่น้อยหน้าโรงเรียนรัฐโรงเรียนอื่นๆ ได้ค่ะ**..คุณแม่เชื่อแบบนั้น ขอบคุณค่ะ**
โพสโดย : เด็กใหม่
IP : 171.98.17.25
โพสเมื่อวันที่ : 23 พ.ค. 2562,09:55 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :