ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การสำรวจความพึงพอใจการใช้คอมพิวเตอร์ใน โรงเรียนนวมิทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่อนักเรียน : 1. ด.ญ.วัชราวลี ฉุนหอมหวล เลขที่ 19 ม.3/3 2. ด.ญ.วริษฐา สาทรานนท์
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2559,09:30   อ่าน 1505 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การสำรวจชั่วโมงการใช้อินเตอร์เน็ตของนักเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่อนักเรียน : ด.ช.วฃิรวิชญ์ อนันต์พัฒนกิจ ด.ช.สาริทธิ์ บุษกร ด.ช.ศุภมงคล จันทร์เชิดชู
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2559,14:15   อ่าน 1649 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกมคอมพิวเตอร์มีผลอย่างไรต่อวัยรุ่น
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ทัศพล เสือพิทักษ์ ด.ช.พศวีร์ แก้วซัง ด.ช.วรากร จูประจักษ์ ด.ช.วริศยศ ศรีสง่า
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 2559,13:43   อ่าน 1547 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เทคโนโลยีมีผลต่อภาวะโลกร้อนหรือไม่
ชื่อนักเรียน : ด.ช.สรวิชญ์ สมทรัพย์สถิต ด.ช.ณัฏฐาพงศ์ กชนิภากุล ด.ช.รวิกร ศรีสุนทร ด.ช.ธนวิทย์ ศิริพรภิญโญ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2559,14:30   อ่าน 1499 ครั้ง
ชื่อผลงาน : สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 06 ก.พ. 2557,13:49   อ่าน 1681 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิจัยการมาเรียนสายของนักเรียนโรงเรียน นตอน
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2557,08:14   อ่าน 7009 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิจัยพฤติกรรมการใช้โรงอาหารของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2557,14:10   อ่าน 2381 ครั้ง
ชื่อผลงาน : วิจัยเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับร้านอาหารที่ชอบภายในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้น ม.5
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2557,14:27   อ่าน 1938 ครั้ง