ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่สำนักงาน(บริหารงานทั่วไป) (อ่าน 904) 21 ก.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 838) 30 มิ.ย. 60
ทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษา 2560 (อ่าน 1110) 30 มิ.ย. 60
สอบราคาจ้างเหมาบริการนำนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน (อ่าน 823) 20 มิ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกนัการชาย(ช่างทั่วไป) (อ่าน 804) 16 มิ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 722) 16 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน (อ่าน 1327) 15 มิ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บริหารบุคคล) (อ่าน 810) 05 มิ.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 839) 05 มิ.ย. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 785) 30 พ.ค. 60
กำหนดการอบรมพัฒนาฝึกทักษะพิธีการ/พิธีกร (อ่าน 1179) 29 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง (อ่าน 838) 25 พ.ค. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งครูอัตราจ้างกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (อ่าน 778) 23 พ.ค. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาญี่ปุ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 790) 23 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง (อ่าน 901) 19 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 845) 18 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกนักการชาย(ช่างทั่วไป) (อ่าน 793) 18 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (บริหารบุคคล) (อ่าน 744) 18 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (โครงการ Native Speakar) (อ่าน 800) 18 พ.ค. 60
แบบประเมินตนเอง (นักเรียน) (อ่าน 9884) 16 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล(บริหารบุคคล) (อ่าน 811) 09 พ.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกนักการชาย(ช่างทั่วไป) (อ่าน 743) 08 พ.ค. 60
รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 823) 02 พ.ค. 60
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกต่ำแหน่งครูอัตราจ้าง โครงการ English Program (อ่าน 878) 27 เม.ย. 60
เรียกผู้สมัครต่ำแหน่งแม่บ้านบัญชีสำรองมาปฏิบัติ (อ่าน 746) 26 เม.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (อ่าน 1026) 11 เม.ย. 60
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559 ที่เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ประเภทโควต้า รับตรง (อ่าน 3064) 11 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2759) 06 เม.ย. 60
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัว (อ่าน 2422) 06 เม.ย. 60
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (เรียงตามเลขประจำตัวสอบ) (อ่าน 4428) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภทเงื่อนไขพิเศษ (อ่าน 2578) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภทพื้นที่บริการ (ตัวสำ (อ่าน 2579) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภทพื้นที่บริการ (ตัวจ (อ่าน 3572) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป (ตัวสำรอง) (อ่าน 2498) 05 เม.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ห้องเรียนปกติ ประเภททั่วไป (ตัวจริง) (อ่าน 2832) 05 เม.ย. 60
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต่ำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ (อ่าน 963) 03 เม.ย. 60
ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 2901) 31 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต (อ่าน 2217) 10 มี.ค. 60
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ English Program (อ่าน 2065) 10 มี.ค. 60
คะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (อ่าน 2811) 09 มี.ค. 60